Aikoinaan jokainen maa on usein löytynyt jonkun tietyn henkilön toimesta toisille maille.

Niin on luonnollisesti Intiakin Vasco da Gaman löytämänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi ollut ensimmäinen ihminen Intiassa. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka purjehti Euroopasta Afrikan ympäri Intiaan. Vasco da Gama on syntynyt vuonna 1460 ja kuollut vuonna 1524. Hän oli portugalilainen tutkimusmatkailija. Portugalin Prinssi Henrik Purjehtija halusi jatkuvasti sivistää portugalilaisten tuntemusta Afrikasta ja muista maista. Hänen suurin unelmansa oli löytää tie Intiaan meritse Afrikan eteläkärjen kautta. Hän halusi löytää tien Intiaan, jotta voisi saada osansa Intian rikkauksista eli maustetuotannosta. Intiaan purjehtiminen annettiin lopulta Gaman isän eli Estevao da Gaman tehtäväksi. Gaman isä kuitenkin kuoli jo ennen matkaansa, joten vastuu matkan tekemisestä siirtyi hänen pojalleen eli Vasco de Gamalle. Gama päätti lopulta toteuttaa purjehdusretken vuonna 1497, jolloin Portugalin satamasta lähti matkaan neljä laivaa. Oppaana matkalla toimi arabialinen merenkävijä Ahmad Ibn Majid. Laivat ajoivat Kap Verden kautta suoraan Afrikan eteläkielekkeelle, josta ne jatkoivat matkaa idässä olevaa hyväntoimen niemeä pitkin. Laivat purjehtivat rinnakkain Afrikan itärannikon kanssa kunnes oli aika kääntyä Intiaan. Muutama kuukausi matkan jälkeen he olivat jo saavuttaneet eurooppalaisille tuntemattomat vedet. He pysähtyivät joulun aikaan Afrikan itäpuolen rannikolla, jonka he nimesivät nataliksi, joulun kunniaksi. Natal tarkoittaa portugaliksi joulua, joten nimi käy järkeen. Lopulta he saapuivat Arabimaalle eli nykyiseen Mosambikkiin, josta Gama sai palkattua itselleen luotsin. Tämän luotsin avulla he pääsivät lopulta Intiaan, Kalikutiin vuonna 1498. Matka Intiaan kesti noin vuoden verran. Kaupungissa Gama neuvotteli paikallisen hallitsija Zamorin kanssa, osittain jopa hieman väkivaltaisesti. Paikalliset eivät olleet kovin ilahtuneita tunkeilijoiden neuvotteluista. Gama kuitenkin lopulta onnistui neuvotteluissa ja sai aikaan jonkinlaisen kauppaoikeuksien luovuttamissopimuksen. Hänen piti kuitenkin lähteä nopeasti, nimittäin intialaiset vaativat häntä antamaan kaikki tavaransa hyvitykseksi sopimuksesta. Hän lopulta lähti takaisin Eurooppaan ja Portugaliin, jättäen muutaman portugalilaisen jälkeensä perustamaan kauppa-asemaa. Portugaliin hän taas saapui takaisin vuonna 1499. Gama lähetettiin taas uudelleen matkaan vuonna 1502. Tällä kertaa matkan erona oli se, että mukaan lähi 20 sotalaivaa. Matkalla hän hyökkäsi afrikkalaiseen Kilwan arabikaupunkiin, koska he olivat toimineen portugalilaisia vastaan. Hän laittoi sataman lopulta pakkoverolle. Gama päätti myös kaapata ja vallata Kalikutin Intiassa. Hän murskasi 29 aluksen laivaston kokonaan ja sain satamakaupungin itselleen. Tämän seurauksena myös Zamor joutui pakotettuna myöntämään arvokkaat kauppaoikeudet Gamalle ja luovuttamaan suuren osan sotasaaliista. Lopulta Gama oli saavuttanut ongelman ratkaisijan maineen, jonka takia hänet lähetettiin vielä kolmannelle matkalle. Matka tapahtui vuonna 1524 ja tarkoituksena oli, että hän ottaisi Portugalin kuninkaan osan Intiassa. Tähän tehtävään hän ei kuitenkaan päässyt, nimittäin hän menehtyi nopeasti Intiaan pääsyn jälkeen.

Vasco de Gama kaupunki

Näiden kaikkien matkojen seurauksena Intiaan, Goan osavaltioon nimettiin kaupunki Gaman mukaan. Nykyään Vasco de Gaman kaupunki toimii osavaltion suurimpana kaupunkina Intiassa. Se sijaitsee Etelä-Goassa, Mormugaon niemimaan kärjessä. Kaupunki nimettiin Goan mukaan vuonna 1917, muistoksi Vasco da Gamalle hänen löytöretkistään Intiaan.

Vasco de Gama kaupunki

Nykyään kaupunki toimii vilkkaana turisti ja teollisuuskaupunkina, jossa vallitsee trooppinen ilmasto. Kaupunki on jakautunut kahteen erilaiseen vyöhykkeeseen, jotka ovat etelävyöhyke ja keskusvyöhyke. Keskusvyöhyke on kaupungin vilkkaampi osa ja siellä on paljon teollista ja kaupallista toimintaa. Etelävyöhykkeellä, lähellä keskustaa taas sijaitsee suurin osa hotelleista ja ravintoloista, jotka saavat aikaan kaupungin kasvavan turismin.